Vapaa pudotus

Toiminnalliset menetelmät

Myötävirtaus-sanastossa esitellään tärkeimmät Myötävirtauksen toimintaan liittyvät käsitteet. Siellä kuvataan mm. Myötävirtauksen koulutustoiminnassaan käyttämät menetelmät ja näiden menetelmien taustalla oleva pedagoginen ajattelu tai teoria.

Improvisaatio

Käyttämistämme draamamenetelmistä juuri improvisaatio on mielestämme draamakasvatuksen keskeistä ydintä ja sen soveltamismahdollisuudet ovat rajattomat. Improvisaation avulla päästään tarttumaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen perusmekanismeihin.

Sen lisäksi, että impro on hauskaa ja yhteisöllistä, se tarjoaa myös elämyksellisiä ja voimaannuttavia oppimiskokemuksia. Improssa ei koskaan voi tietää mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta sen avulla oppii suhtautumaan luontevasti yllättäviinkin vuorovaikutustilanteisiin – eli itsevarmuus ja itsetuntemus lisääntyvät.

Lue lisää improvisaatiosta

Mitä toiminnallisilla draamamenetelmillä saavutetaan?

Konkreettinen tehtävämme draamaohjaajina on tarjota selkeitä harjoitteita, joiden kautta osallistuja voi kokeilla omia rajojaan ja oivaltaa jotain uutta tai merkittävää itsestään sekä niistä teemoista, joita kurssilla käsitellään.

Väitämmekin, ettemme itse asiassa opeta mitään uutta, vaan raivaamme ilmaisun esteitä pois tieltä, avustamme jo olemassa olevaa piiloista, kehollista tietoa tulemaan näkyväksi. Ohjaamme siis henkilöitä tulemaan tietoiseksi omasta taitoisuudestaan. Käytämme tässä yhteydessä termiä varsinaistuminen. Yhtä hyvin voisi käyttää suosittuja termejä voimaantuminen tai valtautuminen, mutta varsinaistuminen kuvaa mielestämme hyvin sitä, että henkilö ottaa käyttöönsä juuri omat olemassa olevat voimavaransa.