Vapaa pudotus

Improvisaatio

Improvisaatio

Soveltava improvisaatio

Improvisaatio on yksi draaman muodoista eli genreistä. Keith Johnstonen kehittämää improvisaatiometodia voi soveltaa monella tavalla. Metodin keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa rakentava vuorovaikutus, iloinen epäonnistuminen, kaverin idean hyväksyminen ja siitä vaikuttuminen sekä kaverin idean jatkaminen. Metodi on helposti ymmärrettävissä ja sovellettavissa ja siten se sopii minkä tahansa ryhmän (kuten työyhteisön) vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittämiseen.

Improvisaatiokursseilla ryhmässä tehdään monipuolisia toiminnallisia harjoitteita. Vuorovaikutuksen kulkua ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan leikinomaisesti draaman keinoin. Osallistujien ymmärrys rakentavan vuorovaikutuksen periaatteista paranee ja omat ilmaisutaidotkin kehittyvät.

Teatteri-improvisaatio

Toinen improvisaation sovellutusalue on teatteri-improvisaatio, joka tähtää esityksiin.

Suomessakin on useita kymmeniä improvisaatioryhmiä, jotka tekevät yleisöesityksiä. Esitykset voivat koostua useista lyhyistä ohjelmanumeroista tai pisimmälle vietynä improvisoidaan koko illan näytelmä.

Improvisaatio sopii kaikille

Edellisten lisäksi improvisaatiota hyödynnetään lukemattomissa muissakin yhteyksissä. Keskeistä improvisaatiossa on se, että olipa sovellutusalue mikä tahansa, on aina kyse samoista improvisaation perusperiaatteista ja metodeista.

Improvisaatiokurssit ja improvisaatio harrastuksena sopii kaikille ja on samanaikaisesti hauskaa, virkistävää ja kehittävää toimintaa.

Löydät lisätietoa draaman menetelmistä ja improvisaatiosta Myötävirtaus-sanastosta ja linkeistä